ارتباط با ما

آدرس: ورامین, بلوار  کارخانه قند, شهرک اصلاح بذر, اولین کوچه سمت راست (شهید سیلسپور)

تلفن:   –  ۰۹۱۲۲۲۰۶۸۵۳ – ۰۹۱۲۱۹۱۱۰۰۶  –   ۳۶۲۷۵۹۵۴ (۰۲۱)

ایمیل:   info@shamimasr.com

telegram.me/shamim_asr